deti_4.jpg

DĚTI - SQUASHOVÁ ŠKOLIČKA

►►►►►►

Obecně stanovené cíle naší squashové školičky se dají shrnout do následujících hodnot:

 

  • Budování kladného vztahu ke sportu

  • Všeobecný rozvoj při zachování zásad adekvátnosti zatížení vzhledem věku a schopnostem

  • Sport a trénování je zábava 

  • Každý člen je součástí klubu, členové klubu spolu spolupracují

  • Reprezentujeme klub, město a místo, kde se klub nachází

  • Budujeme vztah ke klubu a k místu kde se klub nachází

  • Respektujeme se navzájem

Školička je pomyslně rozdělena do dvou segmentů - Mladší děti a  Starší děti

MLADŠÍ DĚTI (PŘIBLIŽNĚ 6 - 8 LET)

Cílem a filozofií tréninku mladších dětí je rozvoj základních pohybových dovedností s důrazem na účast a každodenní zábavu.

Zaměřujeme se na činnosti, které rozvíjejí agilitu, rovnováhu, koordinaci a rychlost.

Toto jsou základní stavební kameny pro to, aby se děti mohli dále zdravě sportovně rozvíjet.

V této kategorii také dbáme na zavedení jednoduchých pravidel a etikety sportu se zaměřením na fair play a respekt k ostatním.

STARŠÍ DĚTI (PŘIBLIŽNĚ 9 - 11 LET)

V této kategorii je mozek a tělo připravené k získání základní specifických dovedností. V trénincích je stále zastoupena široká škála tréninkových aktivit s vědomím rizika časné nadměrné specializace.

Zajišťujme, aby prostředí propagovalo a podporovalo zábavu a přátelství.

Bereme v úvahu rozdíly jednotlivců ve fyzickém, psychologickém, kognitivním, emocionálním a morálním vývoji.

V této kategorii se neformálně snažíme identifikovat talent s možností přesunu do rozšířeného tréninkového procesu.

Děti začínají hrát místní soutěže. Vždy s důrazem na fair play a bez vnějšího tlaku na výsledek.

 

REALIZAČNÍ TÝM:

Jaroslav Cerman
JAROSLAV CERMAN
head coach
Lukáš Jelínek
LUKÁŠ JELÍNEK
assistent coach
Muž v mlze
ONDŘEJ UHERKA
physical coach