top of page
akademie_vstup_3.jpg

SQUASHOVÁ AKADEMIE SCS

►►►►►►

SCS zaměřuje svou pozornost na klubovou činnost svých členů a to zejména na výchovu mládeže pro výkonnostní a vrcholovou formu squashe.

Squashová akademie SCS probíhá na strahovských kurtech prakticky od vzniku samotného klubu. Letošní ročník 2020/2021 je v pořadí již 26.! Za tuto dobu prošly rukama našich trenérů stovky dětí a mnohé z nich se staly skvělými squashisty či squashistkami. Příkladem může být nejúspěšnější český squashista Jan Koukal, ale také mladý nadějný David Zeman. Aktivním členem našeho klubu je také squashový mistr světa Gregory Gaultier. Vše ovšem není jen o vrcholovém sportu. Z řady dětí vyrostli závodní hráči a u mnoha dětí se nám podařilo vytvořit kladný vztah ke squashi a sportu obecně. Naším cílem je přimět děti sportovat a všestranně je pohybově rozvíjet. Pokud v pozdějším věku vykáží chuť a předpoklady pro výkonnostní sport, ukážeme jim cestu na vrchol!

STRUKTURA SCS AKADEMIE

bottom of page